About Kehila.org                תרומות     אנגלית English
Logo
מידע כללי
אתר אינטרנט
http://israelfirstfruits.org/
קטגוריה
עסק אחר
פרטי קשר
טלפון
אימייל
[email protected]

מרכז ביכורי ישראל

מרכז ביכורי ישראל שואף להעצים כלכלית את גוף המשיח בישראל, מתוך רצון לאפשר למשיחיים בארץ לשגשג ולברך את החברה הישראלית ואת כל אומות העולם. לאור מטרה זו, מרכז ביכורי ישראל משקיע בפיתוח יזמים, אנשי מקצוע, ועסקים.  בנוסף, המרכז מקדם השקעות בינלאומיות במשק הישראלי.

לתרום לארגון
לוח מודעות
אין מודעות לציבור