About Kehila.org                תרומות     אנגלית English
Logo
מידע כללי
אתר אינטרנט
http://www.beadchaim.com/
מנהיגים
סנדי שושני
קטגוריה
עמותה
שנת התחלה
1988
פרטי קשר
טלפון
972-2-624-2516
כתובות משלוחים
ירושלים, 91078

בעד חיים

האגוד למען הגנת העובר והאם 

אגודת בעד חיים מקבלת את ממצאי המדע המודרני
אשר מציינים כי חיי אנוש מתחילים ברגע ההפריה.

בעד חיים הוא ארגון שמטרותיו הן: 

  • העלאת מודעות הציבור לעובדות המדעיות ולעקרונות המוסריים הקשורים בהפלות מלאכותיות.
  • הפעלת חמישה מרכזי מידע לנשים בהריון לא רצוי למתן מידע, מתן ייעוץ ועזרה מעשית, כגון בדיקת הריון חינם, ליווי בתקופת ההריון ואחרי הלידה.
  • חשיפת ראיות רפואיות בכל הקשור בהתפתחות העובר וכן לגבי הסיבוכים גופניים ונפשיים, שעלולים לקרות לאישה כתוצאה מהפלה מלאכותית. בנוסף, ארגון בעד חיים נותן ייעוץ ועזרה לאישה לאחר הפלה.
לתרום לארגון
לוח מודעות
אין מודעות לציבור